Jogi közlemény A Prémium Autóház Kft. (továbbiakban „Tulajdonos/üzemeltető”) és az általa üzemeltetett premiumautohaz.hu honlap (továbbiakban „Honlap”) jogi közleménye.

A Felhasználó a Tulajdonos által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a Tulajdonos megrendelői (továbbiakban: felhasználó, böngésző, megrendelő együttesen: "Felhasználó") elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "Szolgáltatási Feltételekben") szabályozottakat. A Felhasználó a Tulajdonos által üzemeltetett Weblapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1. Bevezetés

Tisztelt Látogató! Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és megtekinti Honlapunkat. Kérjük, figyelmesen olvassa végig jelen nyilatkozatunk, hiszen Ön a Honlap használatával jelen nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és várt együttműködésünk ezen nyilatkozat keretein belül valósulhat meg. Tájékoztatjuk, hogy jelen nyilatkozatunkat időnként felülvizsgáljuk és módosíthatjuk. Kérjük, időről időre látogasson el Honlapunkra, hogy a változásokról értesülhessen, hiszen annak tartalma Önt is érinti.

Honlapunk felhasználásának területi hatálya Magyarország, alkalmazandó joga pedig a mindenkor hatályos magyar jogszabályok.

2. Jogvédelem

A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például a Honlap oldalainak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált és a Honlappal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag Tulajdonos/üzemeltetőt illeti.

A Tulajdonos/üzemeltető a Honlap használatából eredő esetleges károkért, felelősséget nem vállal. A Honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. Ezeket tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, módosítani és más honlapokra áthelyezni. A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a Tulajdonos/üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

3. Felelősség kizárása

A Tulajdonos a tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Tulajdonostól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Tulajdonos nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Tulajdonos a saját Honlapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos nem felelős a Honlap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

4. A Honlap adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weblap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

  • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult
  • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság ellenőrző intézkedéseit
  • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weblapon, a Weblap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing])
  • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

5. A szolgáltatási feltételek módosítása

A Tulajdonos bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

PageLines